https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page
 • media9024

נוהל ועדת מקרים מיוחדים מידברן 2021

עודכן: 18 בספט׳ 2021


כל מידברן מתקבלות פניות בנוגע למקרים מיוחדים שייתכן וראויים להתחשבות, ובקשות חריגות לכניסה למידברן - כלומר כרטיס, או כניסה לביקור באירוע (אורח).

לדוגמא: זוגות שמתחתנים המבקשים להביא משפחה קרובה לכמה שעות, חולים קשים שרוצים להיכנס לביקור, תא משפחתי שאחד/ת מבני/ות הזוג הצליח לרכוש כרטיס והשני/יה לא.


הנוהל יקושר לעמוד הכרטיסים באתר של מידברן ו/או יפורסם בדף הרשמי של מידברן בפייסבוק.


אז איך זה יעבוד?

 1. ב-2021 יוקצו עד 80 כרטיסי כניסה למקרים מיוחדים, וכן עד 80 אישורי ביקור ('אורחת') בכפוף להוראות נוהל זה.

 2. את הבקשות לוועדת מקרים מיוחדים יש לשלוח עד ליום 16.9.2021, או יום לאחר סיום המכירות "הרגילות" (לא כולל מכירת OMG), לפי המאוחר ביניהם.

 3. את הבקשות יש להעביר לדוא"ל midburn2021.exceptions@gmail.com

  1. בקשה לכרטיס תגיש מבקשת הכרטיס.

  2. בקשה לאורחת, תגיש משתתפת שיש לה כרטיס ורוצה לארח בגין אירוע ו/או סיבה מיוחדת - בקשות לאירוח לא יבואו במניין 80 הקצאות הכרטיסים לכניסה מלאה.

  3. בבקשה לכרטיס יש לכתוב את פרטי המבקשת כולל כתובת דוא"ל איתה נרכש הכרטיס למידברן (או היה ניסיון לרכוש).

  4. בבקשה לאורחת, יש לכתוב בנוסף גם את פרטי האורחת כולל שם, ת״ז, ודוא"ל.

  5. יש לכתוב באופן מפורט את סיבת הבקשה ולצרף את כל המידע הרלוונטי.

   1. כחלק מהמידע שנשמח לקבל, חשוב לנו להכיר אתכן. אז מידע עליכן, מי אתן, מה זה מידברן בשבילכן, למה אתן מבקשות את הבקשה יוצאת הדופן הזו. המידע הנ"ל אינו דרישת חובה, אולם יקל עלינו להגיע להחלטה מושכלת.

   2. במקרה הצורך נבקש צירוף מידע פורמלי. אם יש כזה שנראה לכן רלוונטי, אנא צרפו אותו כבר לבקשה הראשונה כדי לחסוך זמן בתהליך.

 4. התשובה לבקשות תשלח לדוא"ל שנמסר עד לצהרי היום בו תתקיים מכירת ה-OMG (כרגע 2.10.2021, נתון לשינוי).

 5. הרכב ועדת מקרים מיוחדים למידברן 2021: נציג ועד העמותה - דב שמש, נציגות קהילה - תמר שלם וצחי מאיה.

 6. החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות, עדיפות תינתן לבקשות אשר יהיה לגביהן קונצנזוס בקרב חברות הוועדה.

 7. תנאי סף לבקשת 'אורחת' הינו שהוגשה ע"י משתתפת אשר מגיעה לאירוע, קנתה כרטיס, ולוקחת אחריות על המבקרת.

 8. במקרה ותהיה הפרה של תנאי האישור - אורחת שתישאר אחרי הזמן שאושר לה, תוזמן 'המארחת' לבירור ותישקל מניעת כניסתה לאירועים נוספים עד וכולל המידברן הבא.קווים מנחים לפעילות הוועדה:


 1. חתונות ואירועים משפחתיים אחרים (בר מצווה או כל דבר אחר):

  1. מכיוון שמספר החתונות במידברן עולה כל שנה אנחנו מתקשות לאשר את כל הבקשות - אין להסתמך על עצם הגשת הבקשה כאישור מובטח.

  2. בכל מקרה, תישקלנה רק בקשות לקרובים מקרבה ראשונה, ואם תאושר הבקשה, הרי שהיא תאושר ובמספר מצומצם מאוד, קרי, מספר חד ספרתי נמוך, עם נטיה לאישור הורים וסבים/סבתות.

  3. יובהר כי מדובר באישורים מיוחדים, אין מדובר בהסבת מידברן לאולם חתונות.

  4. אורחות חתונה אשר בקשתן תאושר, תקבלנה אישור כניסה ושהות ל-12 שעות.


 1. כניסת ילדים עם ליווי מבוגר

  1. במקרים עם נימוקים מיוחדים, ייתכן ותאושר כניסת ילדה עם מלווה לכמה שעות. בעיקר מדובר על ילדות של חברות הפקה אשר מתנדבות במשך רוב האירוע בתפקיד אשר אינו מאפשר להן להביא את הילדים לאירוע עצמו.

  2. במידה ותאושר, הכניסה תאושר לשהות של עד 12 שעות.


 1. מצבים רפואיים מיוחדים המונעים כל אפשרות להשתתף ברוב האירוע.

  1. נדרשים אישורים רפואיים התומכים בבקשה.

  2. במידה ותאושר, הכניסה תאושר לשהות של עד 16 שעות.

  3. בהתאם לנסיבות, ייתכן ותאושר כניסת מלווה אחד נוסף בתנאים דומים.

  4. הבקשה תוגש ע"י משתתפת אשר מגיעה לאירוע, קנתה כרטיס, ולוקחת אחריות על המבקרת עם המצב הרפואי, ועל יציאתה בהתאם לתנאי האישור.

 2. איחוד משפחות.

  1. משפחות עם ילדים קטינים - ישקל מתן הקצאה להורה שלא הצליח לרכוש כרטיס, כאשר ההורה השני הצליח. תינתן עדיפות להורה אשר התנדב בהפקה ו/או מביא תוכן לאירוע. הראציונל - להורה המתנדב/מביא תוכן, התאפשר פעמים רבות, לתרום לאירוע בזכות עזרת ההורה השני עם הילדים.

  2. נשואים/ידועים בציבור - ישקל אישור לכרטיס במקרים בהם אחת הצליחה לרכוש כרטיס והשנייה לא. יש לפרט בבקשה את הנסיבות בהן נוצר המצב - כיצד ניסו בני הזוג הנשואים/ידועים בציבור לרכוש כרטיסים לפני הגשת הבקשה.

  3. במידברנים קודמים, בכדי למנוע פיצול בתוך המשפחה בין הורים/נשואים/ידועים בציבור, היה ניתן לרכוש 2 כרטיסים באמצעות כל הקצאה. העברת איחוד המשפחות לוועדת מקרים מיוחדים, מאפשרת שחרור הקצאות רבות יותר ללא תלות בזוגיות/משפחתיות.


 1. מקרים אחרים

  1. ועדת מקרים מיוחדים, כשמה כן היא, נועדה לנסות ולתת מענה למקרים מיוחדים אשר עולים מתוך הקהילה. לוועדה אין אפשרות לצפות מראש את כל הנסיבות החריגות האפשריות, ולכן נשמרת לה האפשרות להפעיל שיקול דעת לאשר מקרים מיוחדים אשר אינם מופיעים במפורש בנוהל זה.

  2. אישור בקשה בסוגייה אשר אינה מופיעה באופן מפורש בנוהל זה, יהיה בכפוף לקונצנזוס בין חברי הוועדה.

  3. כל מקרה ייבחן בנפרד.


 1. דו"ח שקיפות

  1. לאחר האירוע יועבר להנהלת העמותה ריכוז נתונים בנוגע להחלטות הוועדה, וזאת, לשם צירופם לדו"ח השקיפות של האירוע המפורסם לקהילה.

  2. ריכוז הנתונים להנהלת העמותה יכלול את הפרטים הבאים:

   1. מספר הכרטיסים אשר אושרו ע"י הוועדה.

   2. מספר הביקורים אשר אושרו ע"י הוועדה.

   3. ניתוח כללי של כמות האישורים בחיתוך לפי נושאים, כפי שמופיעים בכותרות הסעיפים בנוהל זה.

  3. הוועדה לא תפרסם פרטים אישיים, או פרטים מזהים אחרים מתוך הבקשות, למעט ניתוח כללי של המספרים ופילוח כללי לפי נושאים כפי שתואר לעיל.


הנוהל כתוב ברובו בלשון נקבה, אך פונה גם לגברים ולכל הגדרה עצמית מגדרית, א-מגדרית, או אחרת. נוהל זה מבוסס על המועדים להלן: מועד אירוע 25-30/10/21, מכירת השתתפות 'רגילה' אחרונה 8/9/21, מכירת OMG 2/10/21. במידה וישתנו מועדים אלו, ישונו המועדים המפורטים בנוהל בהתאם.


Comments


bottom of page