https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

נוהל זיכוי שטח

למה זיכויים:

לא להשאיר עקבות זה אחד מעשרת העקרונות של הברן וזה חשוב לנו בתור קהילה. 

במחלקת זיכויים המטרה שלנו היא לעזור לקהילה להחזיר את השטח לטבע נקי לפחות כמו שקיבלנו אותו. לכן, חשוב מאוד שכל אחד מאיתנו גם ידאג לניקיון במהלך האירוע וגם ידאג בסופו לניקיון מוחלט ולהחזיר את המצב לקדמותו.


מה זה אומר לקמפים:

בסיום האירוע, ביום שבת, כל קמפ יזוכה מול מחלקת לנ"ת על השטח של הקמפ. לפני שמזדכים, בבקשה תוודאו שעשיתם את כל השלבים. אנחנו קצרים באנשים ואם נגיע לאותו קמפ כמה פעמים, לא נספיק לזכות את כולם:

1.      כל הציוד פורק וכבר פונה מהשטח. בבקשה שיהיה ריק לגמרי ולא "אספנו את הכל ועוד מעט מעמיסים"

2.      סרקתם את כל השטח מפסולת כגון: אזיקונים, חבלים, קישוטים, בדלי סיגריות, וכל דבר אחר שלא שייך.

3.      כל הפסולת פונתה לתחנת המעבר או למכוניות חברי הקמפ (בבקשה תמחזרו!)

4.      יהיו מקרים בו הספק עדיין לא פירק או אסף את הציוד בשלב ההזדכות, לדוגמא ציליה או מים אפורים. במקרה כזה ניתן להזדכות אבל הקאמפ עדיין אחראי לדאוג שהספק אכן יעשה את זה.

צוות הזיכויים יהיה ממוקם ליד המטבח של הכפר וליד הקבלה. בנוסף, בגלל המרחקים, ניתן לפנות אלינו דרך הקבוצה של האחל"שים כשאתם מוכנים. הצוות יפעל בין השעות 13:00 עד 19:00. קמפ שרוצה להזדכות לפני, תתאמו עם זיו קדם (מופיע בקבוצת האחלשים והמובילים) עד 7.6 ונמצא פתרון. אחרי 19:00 אי אפשר להזדכות כי מחשיך.

קמפ שמקים גיפט בשטח הכפר צריך להזדכות גם על שטח הקמפ וגם על שטח הגיפט. לא חייבים לעשות את שניהם ביחד כי זה במקומות שונים.


מה זה אומר לפרי קמפרים:

לפרי קמפרים יש אחריות כפולה באירוע כי אין זיכויים מוסדרים. עדיין, בבקשה בבקשה תבצעו את כל השלבים של הקמפים (איסוף כל הציוד, סריקה לפסולת ובדלים, ופינוי כל הפסולת) בדיוק כמו הקמפים. אם אתם רואים שנשאר קצת לכלוך באוהל שליד - תאספו גם אותו. בואו נשאיר נקי במיוחד.


מה זה אומר למיצבים:

גם לבונות המיצבים יש אחריות כפולה כי אין לנו אפשרות לזכות בשטח. תשאירו את שטח המיצב נקי לגמרי, בלי שברי אזיקונים, חלקים, וכו'. תשאירו נקי, ותסרקו את השטח של המיצב גם ללכלוך שלא קשור למיצב. חשוב שנחזיר את כל השטח לטבע כשהוא נקי. כשתסיימו, בבקשה תצלמו את השטח נקי וריק ותעבירו לנו בקבוצת הוואטסאפ של הזיכויים 


Comments


bottom of page