https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

קול קורא לספקים מורשים של מחנות

עודכן: 1 באוג׳ 2023

במסגרת נהלים חדשים במידברן, פעילות ספקי מחנות בתוך העיר "מידברן" תותר רק לספקים מורשים.


מתוך הבנה כי אירוע מידברן הוא המורכב בארץ, השנה נעשית עבודת מטה בנושאים שונים,

בין היתר בנושא ניהול הספקים, כדי לייצר רשימה שקופה והוגנת, חיבור לעשרת העקרונות, שמירה על המרחב המוגן, מחיר תחרותי עבור המחנות ועוד דברים שיפורטו ביום עיון לספקים.

כל ספק שמספק:

  1. ציליות

  2. ציוד לקמפ בכלל ( זה גם מיכלי מים למעט שאיבה ומילוי שיבוצעו על ידי זכיין ההפקה)

  3. קראוונים

יוכל להצטרף לרשימה, בכפוף לתנאים שצוינו ויפורטו בהמשך.


ההרשמה פתוחה עד ה 31/8


למידע נוסף והרשמה -

1 Comment


Natan Most
Natan Most
Aug 02, 2023

אני מדריך מוסמך לטאי צ'י וצי קונג האם ישנה אפשרות שאוכל להעביר פעילות כזו באירוע שלכם?

Like
bottom of page