top of page

קול קורא לספקים מורשים של מחנות

עודכן: 1 באוג׳ 2023

במסגרת נהלים חדשים במידברן, פעילות ספקי מחנות בתוך העיר "מידברן" תותר רק לספקים מורשים.


מתוך הבנה כי אירוע מידברן הוא המורכב בארץ, השנה נעשית עבודת מטה בנושאים שונים,

בין היתר בנושא ניהול הספקים, כדי לייצר רשימה שקופה והוגנת, חיבור לעשרת העקרונות, שמירה על המרחב המוגן, מחיר תחרותי עבור המחנות ועוד דברים שיפורטו ביום עיון לספקים.

כל ספק שמספק:

  1. ציליות

  2. ציוד לקמפ בכלל ( זה גם מיכלי מים למעט שאיבה ומילוי שיבוצעו על ידי זכיין ההפקה)

  3. קראוונים

יוכל להצטרף לרשימה, בכפוף לתנאים שצוינו ויפורטו בהמשך.


ההרשמה פתוחה עד ה 31/8


למידע נוסף והרשמה -

bottom of page