https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page
  • media9024

טופס היכרות להגשת מחנות נושא

"לעשות תוכן למידברן, זה לקחת בשיא הרצינות את השטויות ההזויות שלך".

הלוחש, פסוק כ"א 🙂


יסססס חברות וחברים, מחלקת תוכן מידברן 2023 התניעה את הטיולית הצבעונית דרומה, ופתחה דלתות...

אבל בלעדיכן יהיה קצת משעמם, אז בואו לרשום את התוכן שאתן חולמות עליו ממש ממש כאן.

כמה פרטים טכניים שלא לפספס:

● יש טופס נפרד לאמנות ולמחנות.

● טופס אמנות: כולל גם את בקשת המענק מקרן האמנות.

גם מיצבים מרכזיים , אפיג׳י וטמפל (מרחב), ממלאים את אותו טופס.

● מעדיפים באנגלית? יש טופס נפרד In English

● דד ליין למילוי שני הטפסים: 17.7.23 בדקה לחצות. יש לכם שלושה שבועות מלאים. לא יהיו הארכות כי לכולנו יש לו״ז בלתי מתפשר לעמוד בו.

● טופס בטיחות למיצבים ומחנות יישלח בנפרד, בעוד כחודש.

● אין באמת טיולית, כן? זה היה דימוי.

כעת אנחנו רוצות לשמוע על החלומות, גם אם הם לא אפויים.Comentários


bottom of page