https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

שיקוף תהליך ועדת בחירת מיצבים מרכזיים


מזל טוב! יש לנו אפיג'י וטמפל!


ובא לנו לספר לכם על איך התבצעה הבחירה, מה הוביל אותנו ומי היה שם בחדר.

מה לא נספר לכם: מי נבחר, ומה הפרויקטים שנבחרו, את זה נשאיר לאמנים לחשוף בזמנם…:)


בפוסט הקודם, בקול הקורא, דיברנו קצת על חשיבות הפרויקטים המרכזיים בקהילה שלנו: ביטוי עצמי רדיקלי המנותק מנורמות חברתיות אותן אנחנו רוצים לשרוף. בפרשנויות מסוימות, אנחנו באים למידברן בתחילה לבנות את עצמנו מחדש, מביאים יחד את עקרונות המאמץ הקהילתי וההשתתפות לשיא.

לאור ייחודיות הפרויקטים הקהילתיים הגדולים, הועדה שמחליטה היא ועדה שונה מהלקטורה שמחליטה על מענקי קרן האמנות. כתבנו את הנוהל מחדש על מי הם חברי הועדה מתוך רצון לשקיפות ופתיחות למגוון קולות והוצאנו קול קורא. התכנסה לה קבוצת אנשים מגוונים מהקהילה, עם השקפות שונות והתחילה החפירה…:) תודה לאסף, דבי, לילי, אלון, לב, אפרת, יוסי, רני, נועה, רייצ'ל וטל.

עברנו תהליך אינטנסיבי של שבוע, שעות של שיח משותף סביב אמנות, עשרת העקרונות, קהילה, חוויה, תרבות, סמלים אבל גם זמן לבד לחשיבה, בסיומו בחרנו אחד אפיג'י, אחד טמפל. על האש 🙂


האפיג'י - קיבלנו 3 הגשות היסטריות. זה היה קשה. מה זה הגשה ברמה אתם שואלים? קונספט, חוויה, היתכנות, חיבור ל10 העקרונות וכמובן הנראות של האלמנט. ב3 ההגשות הושקעה מחשבה רבה ואנחנו רוצים להודות ל-3 הצוותים על הנכונות והמאמץ.

כאמור - הגשה אחת עלתה על כולנה במקוריותה, באמירה האמנותית, בחיבור לתרבות שלנו ולתמה. רק מצפייה בהדמיה חברי הועדה הרגישו חוויה טרנספורמטיבית והפרויקט נבחר פה אחד. קיימנו פגישה מרגשת עם האמן וצוותו, הרגשנו את הרצינות, ההשקעה, המקצועיות, הניסיון הבינלאומי והמקוריות. התרגשנו יחד איתם, אנחנו כבר מתים לראות את UNITY בפלאייה. בהצלחה!


הטמפל - כאן תהליך הבחירה היה יותר מורכב פילוסופית, למרות שהבחירה בפרויקט הייתה מאוד מתבקשת. שוחחנו שעות על מהות הטמפל, ריטואלים, מרחב רוחני-לא-קדוש ועוד. גם כאן, דנו יחד עם האמן בקונספט, במה המבנה משדר, את ההתכנסות הפנימית אליה הוא מזמין והמסע בדרך לשם. זהו טמפל המזמין את כל הקהילה לקחת חלק, לבוא ולשחק, להרגיש חלק מבנייתו ושייכות לתקומתו ונפילתו. זה הולך להיות טמפל מדהים ומעורר השראה ואנחנו מאחלים לקהילת מידברן כולה תהליך בניית טמפל לאור ערך המאמץ הקהילתי, תוך גדילה וטרנספורמציה עם כל מסמר שיתקע ושיהווה מרכז לקהילה שיעזור לנו לקחת את התרבות והארגון לכיוון הנכון. בהצלחה!


בלינקים המצורפים -
Commentaires


bottom of page