https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

נוהל העברת כרטיס

היוש,

במדריך הזה מפורטות ההנחיות להעברת כרטיס לאירוע Burn to Basics.


שימו לב:

  •  העברת הכספים בין בעלת הכרטיס למקבלת הכרטיס תתבצע עצמאית (אנחנו לא מטפלות בזה - זה ביניכם) 😇

  • לא ניתן להעביר כרטיס למי שכבר יש על שמה כרטיס מאותו סוג במערכת 


תיאור התהליך:

1. תהליך העברת כרטיס - צד בעלת הכרטיס (המשתתפת שהכרטיס על שמה במקור)


  1. ניכנס ללינק של הכרטיס (שקיבלנו בסמס אחרי שקנינו את הכרטיס, אם את לא מוצאת אותו - תפני למחלקת כרטוס במייל ונשלח לך אותו מחדש)

  2. נלחץ על "בקש העברה" (כמו בצילומסך פה למטה):

3. בחלון שיפתח נכניס את מספר הטלפון וכתובת המייל של מי שאנחנו רוצות להעביר אליה את הכרטיס

שימו לב שאתן מכניסות את מספר הטלפון וכתובת המייל הנכונים, אם תזינו כאן שגיאה תצטרכו לפנות למחלקת כרטוס לעזרה וזה יעכב את כל התהליך:

4. כל מה שנשאר לכן לעשות הוא ללחוץ על "שלח":


2. תהליך העברת כרטיס - צד מקבלת הכרטיס (המשתתפת שהכרטיס מועבר אליה)

  1. מקבלת הכרטיס צריכה להיכנס ללינק שקיבלה בסמס/מייל ולהזין את הפרטים שלה עבור יצירת הכרטיס החדש:


2. אחרי שתסיימי להכניס את הפרטים שלך ותאשרי את תנאי השימוש ותקנון האירוע - את צריכה ללחוץ על "שלח":


זהו - השלמת את החלק שלך והעברת הכרטיס עכשיו הושלמה.Comments


bottom of page