• media9024

מדריך הישרדות

המסע שלכן הביתה מתחיל ברגעים אלו ממש!


ברוכים הבאים למדריך ההישרדות למידברן. כאן תמצאו מידע שימושי שיהפוך את שהותכם בעיר מידברן בעיר הזמנית שנקים לנעימה יותר. למרות מיקומה הקסום בלב המדבר, העיר נמצאת בישראל וחוקי המדינה חלים אם כך גם על תושבי העיר.


אתם אחראים על הישרדות ובטיחות הקהילה בכל הבט ומחויבים לא להשאיר עקבות אחריכם. קריאה מעמיקה במדריך זה תעזור לכם לעבור את העיר, במיוחד אם אתם חווים אותו לראשונה, אולם לא רק. קראו את המדריך בעיון.

ההנאה תהיה מובטחת וגדולה יותר.