top of page
 • media9024

קול קורא לאמנות במרחב הציבורי ולמיזזים - Art cars - מידברן 22 - קרן האמנות

עודכן: 26 במאי 2022

עמותת מידברן, באמצעות קרן האמנות, שמה לעצמה למטרה לעודד ולקדם אמנות ייחודית ורב תחומית. מעבר לטופס רישום אמנות ובקשת מענק


הקרן פועלת להניע ולאפשר לכל אדם וקבוצת אנשים הרוצים ליצור אמנות שוברת מוסכמות, ללא גבולות ומגבלות – אמנות פורצת דרך שאינה מושפעת מנורמות חברתיות או משיקולים מסחריים, ומביאה לידי ביטוי את השקפת האמן באופן חף מהשפעות.

אנחנו גאים לקחת חלק באחת מהגלריות המסקרנות, המעניינות, והחוויתיות בישראל.


מוזמנים להצטרף!

מידברן 2022 - מעברים
דגשים חשובים לתכנון היצירה:

 • אנחנו חוזרים וממליצים לא לבצע רכש והתחייבויות כספיות עד לקבלת מייל אישי המאשר באופן רשמי זכאות למענק.

 • הקצאות כידוע, יינתנו לאמנים והצוותים שלהם כמו בכל ברן. אתם מתבקשים לעדכן בטופס ההגשה מספר הגיוני של חברי צוות ביחס לגודל ומורכבות היצירה. מח' תוכן אחראית על נושא ההקצאות, עם זאת הקרן תמליץ על מספר הגיוני במידה ותתקבל בקשה מוגזמת.


פרק 1 - אופי המענקים


1. המענקים יהיו בסכומים קבועים וידועים מראש כפי שהם מפורסמים במסמך זה.

בדרך זו אנו מעוניינים לעודד את האמנים ליצור מתוך בטחון כלכלי ותכנון תקציבי ריאלי.


1.1 מגיש הבקשה יבחר את גובה המענק שהוא רוצה בהתאם למדרגות שנקבעו.

מדרגת המענק אינה יכולה להיות גבוהה יותר מסה"כ ההוצאות הצפויות שזכאיות להחזר, ותנתן בפועל רק בגין ההוצאות שהוצאו כפי שמפורט בסעיף 2b. הזכאות למענקים תיקבע ע"פ הציון הסופי הגבוה ביותר בסדר יורד, בהתאם לנוהל הניקוד והקריטריונים כפי שמפורט בפרק 2 (קריטריונים לקבלת מענקים).

1.2 בקשה שלא קיבלה מספיק נקודות במדרגת המענק שהוגשה, תעבור אוטומטית לבחינה למדרגה נמוכה יותר, בתנאי שיש עודף מענקים ביחס לביקוש. בכל מקרה בקשה שלא עברה את סף המינימום (76 נקודות) לא תהיה זכאית למענק.


1.3 סך כל המענקים בקול קורא זה הינם 282,000 ש"ח ע"פ הפירוט הבא:
2. תינתן עדיפות ליצירות חדשות על פני אלה שכבר היו בפלאיה בשנים עברו.


3. מענקים כהחזר הוצאות בלבד

בהתאם לדרישת רשם העמותות ותקנות רשות המסים, המענקים יינתנו אך ורק כנגד חשבוניות מס ובהתאם לפריטים הזכאים להחזר הוצאות. נא לקרוא טוב טוב את הסעיף הזה על מנת למנוע אי נעימויות בהמשך.

3.1 החזרי הוצאות כן יינתנו על

 • רכישת חומרי גלם ו/או עבודת הייצור של חומרי הגלם למיצבים/מיזזים

 • מתכלים (מסוריות, מקדחים, לדים וכד')

 • השכרת מחשבים, מקרנים, כלי עבודה וכד' למיצב/מיזז בלבד.

 • הובלה ושינוע

 • שימוש בצמ"ה והובלות חריגות.

 • מהנדס בטיחות או כל אישור רגולטורי שיידרש ע"י ההפקה ויהיה באחריות מגיש הבקשה.

 • השכרת חלל/אזור עבודה לבניית המיצב בזמנים מוגדרים.


3.2 החזרי הוצאות לא יינתנו על

 • רכישה ו/או השכרת כלי תחבורה לרבות אופניים.

 • רכישת מחשבים, מקרנים וכל מיכשור מכונות או ציוד קבע

 • כח אדם, שכר עבודה לאמנים ו/או בעלי מקצוע וכיו"ב

 • אש"ל

 • תקציב למסיבות/גיוסי כספים