top of page
 • media9024

קול קורא להגיש בקשות למענקי מיצגים - פרפורמנס למידברן 2022 קרן האמנות

עודכן: 26 במאי 2022

קרן האמנות של עמותת מידברן מזמינה אמנים/ות להגיש בקשות למענקי פרפורמנס למידברן 2022


מעבר לטופס רישום אמנות ובקשת מענק


מה בין תנועה אישית, פנימית או חיצונית, מהירה או איטית, לבין תנועה עם אנשים או לתנועה קבוצתית או חברתית. האם זאת תנועה בה הצופה הינו פסיבי או אקטיבי, תהלוכה, נחיל, הפעלה, אמירה חברתית, האם בשוטטות, טיול או מנוסה? מה הם/ן רוצים/ות להפגין או להציג שראוי וטוב בקהילה ובחברה, ומה זקוק לשיפור או שינוי מחשבה?

-----------------

אחרי שהצלחנו להגיד באנגלית את המילה ״פרפורמנס״ - (מיצג בעברית) למה בדיוק הכוונה?

מכיוון שגם אנחנו לא סגורים על זה, הלכנו לשאול וקיבלנו את התשובה הבאה:

מיצג הוא מופע המשלב מדיות שונות מתחום אמנות הבמה, כגון: תיאטרון ומחול, לבין תחומים באמנות החזותית כגון פיסול, קולנוע וכו'.


המונח העברי "מיצג" הוצע בשנת 1976 על ידי ד"ר גדעון עפרת כתרגום למונח הלועזי "Performance Art"


למה משמש המענק?

האתוס של תרבות ברנינגמן ומידברן הוא לאפשר ולכן מטרת המענק היא לאפשר לכם/ן לממש את חלום מיצג הפרפורמנס שלכם/ן.

אז אם אתם/ן יחידים או קבוצות - אומני פלואו, רחוב, קרקס, במה, תנועה או כל מופע אמנתי אחר, אתן/ם מוזמנים/ות למלא את הטופס.

דגשים חשובים לתכנון היצירה:

 • אנחנו חוזרים וממליצים לא לבצע רכש והתחייבויות כספיות עד לקבלת מייל אישי המאשר באופן רשמי זכאות למענק.

 • הקצאות כידוע, יינתנו לאמנים והצוותים שלהם כמו בכל ברן. אתם מתבקשים לעדכן בטופס ההגשה מספר הגיוני של חברי צוות ביחס לגודל ומורכבות היצירה. מח' תוכן אחראית על נושא ההקצאות, עם זאת הקרן תמליץ על מספר הגיוני במידה ותתקבל בקשה מוגזמת.


פרק 1 - אופי המענק


1. המענק יהיה בסכום קבוע וידוע מראש כפי שמפורט במסמך זה.


1.1 מדרגת המענק אינה יכולה להיות גבוהה יותר מסה"כ ההוצאות הצפויות שזכאיות להחזר, ותנתן בפועל רק בגין ההוצאות שהוצאו כפי שמפורט בסעיף 1.2 . הזכאות למענקים תיקבע ע"פ הציון הסופי הגבוה ביותר בסדר יורד, בהתאם לנוהל הניקוד והקריטריונים כפי שמפורט בפרק 2 (קריטריונים לקבלת מענקים).

1.2 בקשה שלא עברה את סף המינימום (76 נקודות) לא תהיה זכאית למענק.

1.3 סך כל המענקים בקול קורא זה הינם 6,000 ש"ח ע"פ הפירוט הבא:2. תינתן עדיפות ליצירות חדשות על פני אלה שכבר היו בפלאיה בשנים עברו.


3. מענקים כהחזר הוצאות בלבד

בהתאם לדרישת רשם העמותות ותקנות רשות המסים, המענקים יינתנו אך ורק כנגד חשבוניות מס ובהתאם לפריטים הזכאים להחזר הוצאות. נא לקרוא טוב טוב את הסעיף הזה על מנת למנוע אי נעימויות בהמשך.

3.1 החזרי הוצאות כן יינתנו על

 • רכישת חומרי גלם ו/או עבודת הייצור של חומרי הגלם למיצבים/מיזזים

 • מתכלים (מסוריות, מקדחים, לדים וכד')

 • השכרת מחשבים, מקרנים, כלי עבודה וכד' למיצב/מיזז בלבד.

 • הובלה ושינוע

 • שימוש בצמ"ה

 • מהנדס בטיחות או כל אישור רגולטורי שיידרש ע"י ההפקה ויהיה באחריות מגיש הבקשה.

 • הובלה על מיצבים/מיזזים קיימים.

 • השכרת חלל/אזור עבודה לבניית המיצב בזמנים מוגדרים.


3.2 החזרי הוצאות לא יינתנו על

 • רכישה ו/או השכרת כלי תחבורה לרבות אופניים.

 • רכישת מחשבים, מקרנים וכל מיכשור או ציוד קבע