https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page
  • media9024

נוהל העברת כרטיס

העברת כרטיסים השנה תתבצע באמצעות מערכת הכרטוס, האפשרות צפויה להפתח ב- 09.08 בשלב ראשון, משתתף בעל כרטיס יוכל למלא את פרטי ההעברה בעצמו; בשלב שני, מנהל הקהילה ידרש לאשר או לדחות את ההעברה.

  1. כרטיסים שנרכשו במכירה הפתוחה או OMG ניתן להעביר לכל משתתף.

  2. כרטיסים שנרכשו בהקצאת מחלקות הפקה ותוכן יוכלו להיות מועברים רק לחברי אותה הקהילה, בכפוף לאישור מנהל הקהילה.

  3. כרטיסים בהקצאה מיוחדת (מונגשים, גיל שלישי, מעוטי הכנסה וחו"ל), אינם ניתנים להעברה. ככלל, כרטיסים בהקצאה מיוחדת יועברו רק להבא בתור ברשימת ההמתנה של אותה הקצאה מיוחדת שמנוהלת ע"י מחלקת כרטוס. ניתן לפנות לתמיכת הכרטוס על מנת להעביר כרטיס מסוגים אלו.

  4. ניתן יהיה להעביר גם כרטיסי חניה.

כלל הכרטיסים יוכלו להיות מועברים עד יום פתיחת השערים. (למעט כרטיסים בהקצאות מיוחדות), כרטיס שבוטל לא יוכל להיות מועבר. כרטיס שהועבר מתבטל לבעל הכרטיס המקורי והוא לא יוכל להיכנס איתו לאירוע. טופס העברת כרטיס מהמכירה הפתוחה:

  • מי שקנה כרטיס במכירה הפתוחה הוא זה שממלא את הטופס.

https://forms.gle/bD7a4R5uv4BDzjtn9 טופס העברת כרטיס מהקצאה מחלקת הפקה/אומנות/מחנה נושא:

  • מי שקנה כרטיס בהקצאה (מחלקה/מחנה/אומנות) - מוביל המחלקה/מחנה/מיצב ממלא את הטופס.

https://forms.gle/cGiPj28aPjUMFD7W9 בשני המקרים אפשר למלא את הטופס עד 5/10 ומומלץ בחום עד ה 30/9 🙂

Comentarios


bottom of page