https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

קול קורא יו"ר קרן האומנות

עמותת מידברן מחפשת יו"ר לקרן האמנות בעמותה לפעילות השנתית סביב אירועי מידברן.


תחום האמנות של עמותת מידברן אמון על כל הפעילות האמנותית סביב אירועי מידברן, זהו תחום מעורר השראה, הפותח מרחב מאפשר לביטוי אמנותי ויצירתי לקהילת אמני מידברן. התחום כולל בתוכו את מחלקת האמנות, מחלקת ארטקארז, עיר פוגשת מדבר והינו משיק לקרן האמנות.


הגדרת התפקיד:

קרן האמנות הינה בפיקוח ישיר של הועד המנהל. הקרן אחראית על החזרי הוצאות הניתנים לאמנים ויוצרים.

יו"ר הקרן אחראי על קביעת נהלי חלוקת החזרי ההוצאות, דרך בחינת ההגשות ועד לסיום התהליך והתשלום לאמן.


תיאור התפקיד:

1.אחריות כוללת להתנהלות קרן האמנות.

2.הובלת הלקטורה תוך כדי שמירה על עצמאותה המקצועית.

3.שיפור מתמיד באפקטיביות הביצוע של המשימות והיעדים.

4.תקשורת שוטפת עם יו"ר הועד המנהל והמנכ"ל.

5.ניהול תקציב הקרן.

6.תקשורת שוטפת עם מוביל תחום האמנות, ראשי מחלקות האמנות ושאר המחלקות הרלוונטיות בעמותה.

7.תקשורת עם גורמי חוץ במידת הצורך.

8.גיוס מתנדבים במידת הצורך.

9.במידת הצורך- קשר ישיר עם האמנים עצמם.


הכישורים הדרושים:

• יכולת ניהול מאפשר, מבוזר.

• עבודה עם מתנדבים, הדרכה וטיפוח ההון האנושי.

• יכולת עבודת צוות מפותחת.

• יכולת ניסוח והתבטאות בכתב ובע"פ.

• זיקה לעולם האמנות - לא חובה.

• סבלנות אינסופית ואהבת אדם.

• זיקה טכנולוגית+ (Docs, Sheets, מערכת החלומות, Spark)

• חיבור לעולם הברן ולעשרת העקרונות - חובה.

• התפקיד הינו רוחבי-שנתי, על בסיס התנדבותי.

• תחילת חפיפה - ינואר 2023


פניות להגשת מועמדות יתקבלו במיייל Hr@midburn.org בצירוף:

1.קורות חיים

2.הצהרת כוונות: פורמט פתוח. נשמח לשמוע על הזיקה שלך לעולם האמנות ולקהילת מידברן, על החזון שלך לגבי אמנות מידברן, על המוטיבציה האישית שלך לקחת אחריות בהיקף כזה.

מועמדויות יתקבלו עד לתאריך 16.01.2023. נא לציין בכותרת – "עבור תפקיד יו"ר קרן האמנות".

3.בהתאם לנוהל שאושר ע"י הועד המנהל, בחירת יו"ר הקרן תעשה ע"י ועדה יעודית המורכבת מיו"ר הועד, מנכ"לית העמותה ויו"ר הקרן היוצא.


בהצלחה


Comments


bottom of page