top of page

קול קורא - מוביל/ה הגוף הסוקר של מידברן

ראש הגוף החוקר סוקר של מידברן - לשכת מידברן לסטטיסטיקה


תיאור התפקיד:

תפקיד מוביל/ה הגוף הסוקר של מידברן נועד להצעיד אותנו אל העתיד מבחינת סדר בדאטה הארגוני אבל בעיקר כדי ללמוד מה אנחנו עדיין לא יודעים על עצמנו תרבותית.

מהו אחוז האפרוחים כל שנה ואיך זה משפיע?

כמה שטח מוקצה בקמפ לטובת גיפט?

מאילו רקעים מגיעים משתתפי העיר?

כמה מיצבי אומנות יש פר אוכלוסייה כל שנה ומה מעידות המגמות?

מהי טרנספורמציה ואיך מודדים אותה?

מהי טביעת הפחמן של האירוע ומה זה אומר על LNT?


כל אלה דוגמאות

ניתוח נתונים אלה יעזרו לנו להבין את עצמנו יותר לעומק, לשאול את עצמנו שאלות עומק תרבותיות.


אם יש לך תשוקה למחקר, נתונים, סקרים, ניתוח וזיקוק שאלות - זה המקום שלכם להשתתף!


תחומי אחריות וסמכות

ליצור מערך סקירה כמותנית ואיכותנית


התפקיד כולל:

1.הקמת המערך, הגדרת התפקידים בו, גיוס בעלי התפקידים בעלי היכולות הנכונות.

2. וידוא שהדאטה אכן נאסף בצורה נכונה כדי שנוכל ללמוד מזה

3. הובלת סקרים ומחקרים , ניסוח שאלות, הצגת מגמות לקהילה

4. יצירת שיתופי פעולה אקדמיים.

5. שותפות בהובלת כנס תרבות מידברן המתוכנן לשנת 2024.

6. קשר עם ראש מחלקת census בברנינג מן לטובת למידת עמיתים.


עבודה בשיתוף פעולה למנכ"ל

התפקיד הינו בהתנדבות.


לפניות - ‏‪‬ ‏‪kathy@midburn.org‬‏ , Lev@midburn.org


Comments


bottom of page