top of page

השתתפות בועדת חריגים

בכל שנה בה מוקמת העיר מידברן, מתקבלות פניות חריגות מהקהילה הקשורים לכניסה לאירוע. בקשות להקצאת כרטיס מסיבה מיוחדת, או כניסה חד פעמית לביקור בגין מקרים מיוחדים שייתכן וראויים להתחשבות, איחוד משפחות, מוגבלות כלשהי המונעת נוכחות בכל האירוע,

לדוגמא: זוגות שמתחתנים המבקשים להביא משפחה קרובה לכמה שעות, חולים קשים שרוצים להיכנס לביקור, תא משפחתי שאחד/ת מבני/ות הזוג הצליח לרכוש כרטיס והשני/יה לא ועוד.


היות וכרטוס הינו נושא קהילתי רגיש, בכל שנה מתכנסת ועדה קהילתית המקבלת את הפניות ומחליטה בנושא לפי נוהל מסודר. לאחר סיום עבודת הועדה יפורסם דוח שקיפות בנושא.


בוועדה ישבו 4 נציגים

● נציג הנהלה

● נציג ועד

● 2 נציגי קהילה


יובהר כי הוועדה מורכבת מנציגי הקהילה והעמותה, אשר עושים זאת בהתנדבות מלאה, ללא כל קבלת תמורה חומרית או כלכלית שהיא.


דרישות - הבנה מעמיקה של רגישות הנושא לקהילה, נוכחות בלפחות 3 אירועי מידברן, יתרון למשתתפים אשר הובילו בעבר קמפ \ מיצב \ צוות מוביל במחלקה.


להגשת מועמדות - https://wkf.ms/3ZzrzDWComentários


bottom of page