https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page
  • Webmaster

השתתפות - הגשת מועמדות ל"אישה ואיש" (אפיג'י) וה"מרחב" (טמפל)

זוהי קריאה מיוחדת לאנשים מיוחדים - מובילי אמנות למיצבים המרכזיים במידברן 2023.


דרושים אנשים אמיצים שלא מפחדים מהיסטוריה מפוארת, אלפי עיניים נשואות, ומאמץ בלתי סביר :-)

וגם חזון מסעיר, דמיון מפותח, יכולת רתימת צוות וכישורי בנייה מוכחים.

אנחנו לא צריכים לספר לכם מה האימפקט שלכם על העיר, אז יאללה.

העיר זקוקה לכם. אתם לב העיר.


● זה אותו טופס שהתפרסם להגשת אמנות + מענק לקרן האמנות (למי שכבר הגיש בקשה).


● טופס אמנות - כולל גם את בקשת המענק מקרן האמנות.


● מעדיפים באנגלית? יש טופס נפרד In English


● דד ליין למילוי הטפסים: 17.7.23 בדקה לחצות.

לא יהיו הארכות כי לכולנו יש לו״ז בלתי מתפשר לעמוד בו.


● טופס בטיחות למיצבים יישלח בנפרד.Comments


bottom of page