top of page

דחיית אירוע - מידברן טוק 2022

מידברן טוק הוא אירוע שחלמנו עליו הרבה זמן

הרצון לשים את התרבות במרכז

את המתנות וההשפעות שלה שהן רבות ושונות

לשים זרקור על האדוות שהעיר מהדהדת עוד הרבה אחרי שהיא חוזרת להיות מדבר רחב.


זה עוד יקרה,

כי אנחנו מאמינים שזה חשוב והכרחי

אבל לא במועד שקבענו.


כרגע אנחנו נאלצים לדחות את ערב המידברן טוק למועד אחר.

ההודעה על המועד תבוא בנפרד.


* רוכשי הכרטיסים יזוכו על הכרטיס באופן מלא.Comments


bottom of page