https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

מכירת השתתפות סבב ב'

מכירת השתתפות סבב ב'


המכירה תיפתח ב 17/9/23 בשעה 20:00 ותיסגר

ב 23/9/23 בשעה 20:00

הארכנו ביומיים את המכירה כדי לאפשר לכולם מספיק זמן.


שימו לב - זו מכירת השתתפות אחרונה!

הקצאות שלא ינוצלו במכירה הזאת יועברו למכירת OMG.


מי יכול לרכוש במכירה הזאת?

כל מי שיש לו הקצאה מתוכן (מחנות, אמנות, ארט קאר) / מחלקות העיר / הנגשה / סיוע כלכלי / חו"ל.


סיוע כלכלי - כל מי שזכאי קיבל מייל ויקבל מייל נוסף עם הנחיות לפני המכירה.


חו"ל - טופס ההרשמה פתוח וניתן להירשם עד ה 20/9/23

הקצאות חו"ל הן לבעלי אזרחות זרה ושגרים בחו"ל.


כרטיסי ילדים / נוער / רכב / קרוואן

ניתן לרכוש תוך כדי המכירה וגם אחרי עד גמר המלאי.


יש לכם שאלות?

צוות כרטוס ישמח לעזור לכם במייל -
Comments


bottom of page