top of page
  • media9024

מחירי הכרטיסים | כרטיסים 1

עודכן: 10 ביולי 2022


מחירי הכרטיס למידברן 2022 -

כפי שנקבעו בפגישת ועד הנהלה בתאריך 8.06.2022


לתאריכי מכירת הכרטיסים

משמשים בטלפון ? גללו לשם הטבלה ממשיכה

​סוג כרטיס

תיאור

מחיר

כמות

​השתתפות במידברן

​כולם.

מכירות פתוחות, מכירות השתתפות, מחנה נושא/ אמנות/ מחלקות/ ונוספים (פירוט בפרקים הבאים)


​₪1,140

6,400

מעוטי הכנסה

​בקרוב יפורסמו קריטריונים וטופס

₪570

375

​שטח

כרטיסים לכל מי שלוקח ומשתתף בשתי תקופות בצוות הקמה \ברסטו , מובילי מחלקות העיר.

₪570

200

שטח הקמה ופירוק

כרטיסי הוקרה, עבורכם האנשים אשר ישתתפו בתהליך העוצמתי ויהיו חלק מתקופת הקמה (מלאה) + תקופת הפירוק (מלאה).

תודה לכם ששומרים על הקסם הזה של העיר העולה מן האבק, מתגשמת ונעלמת בו כאילו לא הייתה. תודה לכם שאתם מאפשרים לנו להתגשם בה.


₪285