https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

תחנת מעבר ואי השארת עקבות

תחנת מעבר


בברן טו בייסיק לא תתקיים הפרדה לזרמים בתחנת המעבר. 

למרות זאת מומלץ להפריד בקאמפ ולקחת הביתה מה שאפשר.

יש להתכונן מראש ולהבין איך משנעים חזרה פסולת (באיזה רכב שומרים מקום, ולאן מפנים אותה) 

אנו ממליצים על הפרדה של שישה זרמים:

 1. סוללות - הפסולת הזאת מזיקה מאד בהטמנה ומרעילה את הקרקע במתכות ותרכובות רעילות. בדר״כ לא נאספת הרבה פסולת כזאת ואנחנו ממש מבקשים לקחת אותה הביתה ולא להשליך לפח ההטמנה.

 2. בקבוקי פיקדון (פשוט לשינוע)

 3. נייר וקרטון (פשוט לשינוע)

 4. אורגני (עדיף להשתמש במיכל של עד 20 ליטר בגלל המשקל) - קשה מאוד לשנע פסולת אורגנית ומי שמתכוון לעשות את זה חייב להקפיד מראש על מיכלים שנסגרים הרמטית ולקחת בחשבון את משקל הפסולת.

 5. אריזות (כולל שימורים ואריזות פלסטיק) ושקיות ניילון (פשוט לשינוע)

 6. הטמנה (כל מה שלא נכנס בזרמים האחרים, ניתן להשליך בתחנת המעבר)

 • אין להשאיר בשום אופן פסולת גושית (ריהוט, מיצבים ותפאורות) בתחנת המעבר! רק מה שנכנס בשקיות יכול להיות מושלך בתחנה. 

 • יש להתכונן מראש לשינוע של הפסולת הגושית חזרה הביתה.


חשל"ש - חומר שאינו שייך


 • הימנעו מנצנצים (שהם חתיכות פלסטיק קטנות שנשארות בסביבה מאות שנים)

 • הימנעו מתלבושות עם נוצות או פייטים ופרנזים שיכולים ליפול מהתלבושת.

 • אל תשתמשו בחומרים מחשל"שים למיצבים ולתפאורות. מיצבים מחשל"שים לא ישארו בשטח.

 • שימרו על הניקיון בשירותים. כמו בכל מקום אחר, אל תשאירו דברים במקלחות.

 • הסתובבו עם מאפרה אישית וכוס אישית.

 • אין להשאיר חשל"ש (כולל בדלים ובקבוקי משקה ריקים או חצי ריקים) בשום מקום ובטח שלא ברחבות הסאונד.

 • ⁠ראיתם חשל"ש מתרוצץ ללא מטרה או כיוון? הרימו אותו מהרצפה, לטפו אותו בעדינות והביאו אותו בבטחה לפח הקרוב (הקאמפ הקרוב ישמח ככל הנראה לסייע).Comments


bottom of page