top of page

השתתפות שדוני.ות בטיחות

עודכן: 11 ביולי 2022

קול קורא לשדוני ושדוניות בטיחות


יש לך רקע בתחומי בטיחות, קונסטרוקציה, בניין, מכונות?

בנית מיצב במידברן בעבר?- זה יתרון!


בשבועות הקרובים נעבור על מיצבי האמנות שהוגשו ונבחן את ההיתכנות הבטיחותית שלהם. בואו לעזור לכל החלומות להתגשם על הפלאיה!


תודה לכולם ההרשמה הסתיימה


bottom of page