https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page
  • media9024

הטיפול בהטרדות מיניות - עדכון וקול קורא

מידברן הינה מרחב אשר מחד מאפשר המון חופש, ללא שיפוטיות וביקורת מצד הסובבים אותנו.

מאידך, דווקא כשאנחנו נעים על גבולות יש המון מקום לשמור ולחדד את הגבולות שלנו ושל האחר.


כיוון שאנחנו מעוניינים לשמור על מרחב בטוח, כזה שייתן מקום לשחק ולבטא את עצמנו, שמירה על הגבולות ועל המרחב הינו נושא שאנחנו שמים בראש סדר העדיפויות ומשקיעים בו זמן ומשאבים.


בימים אלו לאחר אירוע מידברן 2021 עולים וצפים גם הקולות שלכם.

זה חשוב וראוי, עם זאת יש לשמור על שיח מכבד, גם אחד כלפי רעהו וגם כלפי הארגון, כל שיח שכזה במידה ויחרוג מגבולות נורמטיביים יכול להסב נזק לכולנו.


  1. מזה תקופה ארוכה, אנחנו עובדים על נוהל חדש למניעה של הטרדות ופגיעות מיניות. הנוהל הזה נועד לאפשר לנו גמישות גבוהה יותר בטיפול בהטרדות. ברגע שיאושר ע"י הועד והיועמ"ש הוא יובא גם לפניכם.

  2. על מנת לאפשר בדיקה של כל תלונה ללא משוא פנים, החלטנו להרחיב את צוות הממונות ולגייס גם ובנוסף ממונה זכר. אם נח למי מהצדדים לשוחח עם גבר או שיהיה גבר נוכח בחדר, אפשרות זו קיימת עתה. עמית רונאל - שליו שבעבר חבר ועד, והיום מתנדב פעיל בעמותה ייקח את התפקיד הזה עליו בהתנדבות וברצון. עמית יצטרף אל לאונור גבריאל אשר ממשיכה בתפקידה כממונה מובילה.

  3. קול קורא לממונה שותפה חדשה, מצורף לפוסט, בהזדמנות זו אנו רוצים להודות למיכל בר, על פועלה ותרומתה הרבה והמוערכת בנושא.


 


מוזמנים.ות להאזין לפדוקאסט בנושא, מיניות, גבולות, רעב והסכמה, בהשתתפות הממונות.Comments


bottom of page