https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

השתתפות במחלקות הכפר

עודכן: 4 במאי

מחלקות הכפר הן את ואתה שבוחרים לעשות למען כלל התושבים.

לפני, בזמן ואחרי כדי לאפשר לזה להתגשם.

זה יכול להיות בתנועה, בסלון, בהנגשה, בכוורת ועוד…

מחלקות רבות, יוזמות נפלאות.

מכורטסים?

בואו לחוות השתתפות ולהרגיש תמיד באבק.

ההשתתפות במחלקות היא ללא הקצאה לקניית כרטיס אלא ממי שיש לו כרטיס לפי תוכנית כרטוס האירוע.


Comentarios


bottom of page