https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

אלכוהול ומתחמי גיל 18+ בעיר מידברן

עודכן: 15 בספט׳ 2023


 1. הגשת אלכוהול

  1. אין להגיש אלכוהול מחוץ לשטח המחנה.

  2. יש למקם במחנה שלט איסור הגשה לקטינים גודל 40*50 מינימום בנוסח הבא - ״מכירה או הגשה של משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו 18 שנה - אסורה! עפ״י סעיף 193 א׳ לחוק העונשים, התשל״ז - 1977, ״מכירה או אספקה של משקה משכר למי שטרם מלאו לו 18, וכן עידוד אדם כאמור לצרוך משקה משכר - מהווים עבירה״.

  3. יש למקם בכניסה למחנה סלקטור קטינים בזמן ההגשה ושלט 18+.

  4. אין לנהוג תחת השפעת אלכוהול

 2. מחנות שמציעים תכני 18+ (ולא רק אלכוהול)

  1. חייבים/ות בתיחום שמסתיר ויזואלית את הגיפט שלהם/ן, שלט 18+ וסלקטור קטינים שבודק צמידים במהלך הפעילות.

  2. במידה והמחנה מאפשר התערטלות במחנה, לא תתאפשר כניסת ילדים/ות לאורך כל האירוע ויש לתחם את כלל המחנה (לקטינים יהיה צמיד בצבע ורוד).

Comments


bottom of page