top of page

אלכוהול ומתחמי גיל 18+ בעיר מידברן

עודכן: 15 בספט׳


  1. הגשת אלכוהול

  2. אין להגיש אלכוהול מחוץ לשטח המחנה.

  3. יש למקם במחנה שלט איסור הגשה לקטינים גודל 40*50 מינימום בנוסח הבא - ״מכירה או הגשה של משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו 18 שנה - אסורה! עפ״י סעיף 193 א׳ לחוק העונשים, התשל״ז - 1977, ״מכירה או אספקה של משקה משכר למי שטרם מלאו לו 18, וכן עידוד אדם כאמור לצרוך משקה משכר - מהווים עבירה״.

  4. יש למקם בכניסה למחנה סלקטור קטינים בזמן ההגשה ושלט 18+.

  5. אין לנהוג תחת השפעת אלכוהול

  6. מחנות שמציעים תכני 18+ (ולא רק אלכוהול)

  7. חייבים/ות בתיחום שמסתיר ויזואלית את הגיפט שלהם/ן, שלט 18+ וסלקטור קטינים שבודק צמידים במהלך הפעילות.

  8. במידה והמחנה מאפשר התערטלות במחנה, לא תתאפשר כניסת ילדים/ות לאורך כל האירוע ויש לתחם את כלל המחנה (לקטינים יהיה צמיד בצבע ורוד).

bottom of page