top of page

ספק שירותים כימייםפינוי וריקון בזמן ימי פעילות העיר, יש לתאם מול ספק זה בלבד.מיקום התאים: התאים חייבים להיות קרובים לדרך לטובת פינוי אפשר להפנות את הגב של התא לכיוון הדרך – מוזמנות/ים לחשוב איך מקשטות/ים את גב התא והצדדים הפונה לרחוב העיר, לפרגן למחנה שלכן/ם ולעיר כולה (כמובן, שבקישוטים שנעלמים מושלם לאחר האירוע – אי השארת עקבות)


פרטים ליצירת קשר: 053-8833700מחירון למחנה שירותים כימיים 2022
.pdf
Download PDF • 1.34MB


bottom of page