https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

⚡זהירות חשמל ⚡ - Burn to Basics 2024החשמל מחוץ לתחומי הכפר - כלומר שטחי המחנות והדיפ פלאיה יסופק על ידי ספק חיצוני כפי שאנחנו רגילים לעבוד איתו במידברן.

אכן, מחיר חיבור החשמל עלה - זה נובע מההתייקרות הכללית במשק, עליית מחירי הדיזל, מרחק השינוע , ומיעוט צרכני חשמל באירוע שירכשו חשמל ביחס לאירוע מידברן "רגיל". 

עלויות ספק החשמל ישמשו בעיקר את צרכי המחנות והתוכן, לשם כך העמותה התחייבה לשלם לספק סכום בסיסי גבוה, ולסבסד בצורה זו את עלוית החשמל לתכנים והמחנות.


בכפר עצמו קיימת תשתית חשמל (עבורה אנו כבר משלמים) שתשמש את יוצרי התוכן, ואת רוב צרכי ההפקה (הסבר בהמשך). 


אנו קשובים לרוח הדברים בקהילה ולאור השאלות שעלו, לאחר שיח עם הספק, הגענו עמו להסכמה שניתן יהיה לחלוק חשמל בין מחנות, כפי שהיה בשנים קודמות, והעמותה תיקח על עצמה את המשמעויות הכספיות הנובעות מכך.


מיצבי אמנות בדיפ פלאיה עד צריכה של 1500 וואט, כנהוג לא נדרשים לשלם עבור חיבור לחשמל.


החשמל "בתחומי" הכפר שיטים - 

בתוך תחומי הכפר מחנות ואמנים רבים ביקשו ליצור תוכן דינאמי וחי, בין אם במרחבים פתוחים, חללים חצי פתוחים, מוצללים, או חדרים סגורים ועוד, ויוכלו להתבסס על תשתית החשמל הקיימת.


כפי שנהוג במידברן, חיבור עד 1500 וואט לטובת גיפט תוכן ואמנות לא נדרש לתשלום עבור חשמל. בכפוף לכמות התכנים הפעילים הצורכים חשמל, נשתדל לאפשר גם חיבור גדול יותר ככל הניתן ללא תוספת עלות (כל עוד זה לא מקפיץ). במידה והגיפט שלכם צורך יותר חשמל מהחיבור הקיים בכפר, תידרשו לרכוש תוספת חשמל מהספק החיצוני. אנו מציעים לכם לדייק את צריכת החשמל שלכם, ולעדכן את מחלקת תוכן במייל content@midburn.org. אם אתם יודעים שאתם זקוקים לחיבור גדול או חריג, אנא ודאו זאת מול ספק החשמל מראש.


מקווים שהמידע הזה עוזר לקמפים להיערך מבחינת הגיפט שלהם בצורה מיטבית.

 

כל אחד.ת יכולים.ות להזמין חשמל גם קאמפים או פרי קאמפ וגם קראוונים.


בטבלת הספקים קיים מחירון ותנאי התקשרות.

שימו לב לעדכון בתנאי ההתקשרות המאפשרים לקמפים לחלוק חיבור.


לא ניתן להשתמש בגנרטורים בזמן האירוע.

שימו לב לנוהל חשמל -

מגיעים עם קראוון? זכרו להזמין חשמל מספק החשמל.

לינק לנוהל קראוונים:
Comments


bottom of page