top of page
  • Webmaster

מדיניות מענקי קרן האמנות - מידברן 2023

שלום קהילה מידברן היקרה,

קרן האומנות הינה גוף מקצועי המורכב מאנשי הקהילה ואשר הוקם לצורך חלוקת מענקים לאמני האירוע המרכזי של מידברן על פי סטנדרטים הנקבעים בכל שנה מחדש.


כגוף הנובע מן הקהילה, אנו קשובים לשינויים ולרצונות של כולנו כקהילה ומנסים להביא לידי ביטוי את אותם הרצונות כפי שאנו מבינים אותם ועל פי הסמכות אשר הופקדה בידינו. בשנה שעברה הדגש היה על כמות, הגענו כקהילה לאירוע המרכזי ברצון לראות המון אומנות וכך אכן היה.


הקולות ששמענו לאחר מידברן האחרון גרמו לנו להבין כי יש הפעם רצון עז בקהילה לאומנות רבת רבדים ומשמעותית במרחב. ולא, זה לא אומר בהכרח גדולה! אלא אמת מידה שתצליח לעורר רגשות חזקים ותשאיר חותם על כולנו כצופים ומשתתפים.


חשוב להדגיש, אנו מאמינים כי יש מקום רב ליצירות בקנה מידה קטן יותר ואנו מאמינים כי חברי הקהילה והמשתתפים יכולים לעזור ולתמוך ביצירות כאלה בדרכים שונות ויצירתיות. כך יחדיו, נוכל למלא את הפלאיה באמנות מסוגים שונים ומגוונים, גדולים כקטנים.


לכן, מכיוון שלהבנתנו אומנות רבת רבדים ומשמעותית במרחב עולה סכומים גבוהים יותר, נקבעו הפעם מדרגות מעודכנות אשר משקפות את מידת המורכבות הנדרשת.


מגישי הבקשה יבחרו את גובה המענק שהיו רוצים בהתאם למדרגות:

70,000 ש"ח - שני מענקים (מיצבים מרכזיים)*

30,000 ש"ח - שלושה מענקים

20,000 ש"ח - חמישה מענקים

10,000 ש"ח - עשרה מענקים

5,000 ש"ח - תשעה מענקים


אנחנו מזמינים אתכם/ן להעז ולעוף לשמיים.

בהצלחה!
זוהי קריאה אוהבת מקהילה מידברן לא.נשים שיהיו לנו למובילי האמנות למיצבים המרכזיים במידברן 2023.

אלה צריכים להיות א.נשים שמכירים את הקהילה בכלל ואת האירוע המרכזי של הקהילה בפרט, מבינים את המשמעות של היותם מובילי המיצבים המרכזיים של האירוע, בעלי יכולת מנהיגות, שחקנים קבוצתיים בעלי יכולת רתימה צוות מוכשר, כישורי בנייה מוכחים, חזון מעורר דמיון ותפיסה מחוברת למציאות של המאמץ העצום הנדרש בזמן הקצר שנותר.


העיר של כולנו זקוקה לכם/ן. אתם/ן לב העיר.


מידע על קרן האומנות וחבריה:


Comments


bottom of page