https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

השתתפות - מוביל/ה קרחנה


השתתפות מוביל/ה מחלקת קרחנה


כללי:

הקרחנה הינה מוקד מרכזי בעיר הנותן שירות חשוב למשתתפים. קרח המוצר היחיד שניתן לרכוש בעיר מתוך שיקולי בטיחות. כמו כן, הקרחנה היא כר להגשמת חלומות של מחלקה היכולה לעצב את החוויה של הקרחנה.


תיאור התפקיד:

מוביל המחלקה מתכלל את כל אספקת הקרח בעיר - מתושבי העיר ועד מחלקות כמו מרפאה.


תחומי אחריות וסמכות

  • יצירת מערך קרחנה וגיוס משתתפים, אחריות על הגביה, משמרות, תקשורת עם הספק.


התפקיד כולל:

  1. הקמת מחלקה עם משתתפים מסורים, לוח משמרות מסודר, המאפשר פעילות תקינה של הקרחנה.

  2. הקמת המערך בשטח (בשיתוף תמיכה של מפ"צ).

  3. עיצוב החוויה והמרחב.

  4. אחריות על כמות הקרח ונוהל חתימות בהעברת משמרת.

  5. אחריות על גביה (אין מזומן באירוע - הכל בגביה דיגיטלית)

  6. תקשורת עם ספק הקרח.


התפקיד הינו בהשתתפות.

לפניות - ‏‪‬ ‏‪kathy@midburn.org‬‏Comments


bottom of page