https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

טופס הרשמה לכרטיסי הנגשה

טופס הרשמה לכרטיסי הנגשה


מחלקת הנגשה פועלת על מנת לאפשר לכם לחוות את מידברן בצורה הנעימה ביותר ופה בשביל לשים גבול למגבלות.


● ניתן להגיש בקשה עד 3 ימים לפני מועד פתיחת מכירת ההשתתפות.

● כדי לקבל הקצאת הנגשה עבור מכירת השתתפות א' - יש להגיש את הטופס עד ה- 14/08/2023 בחצות.


● כדי לקבל הקצאת הנגשה עבור מכירת השתתפות ב' - יש להגיש את הטופס עד ה- 14/09/2023 בחצות. (זה גם המועד האחרון להגשה השנה - הטופס ייסגר לאחר מכן)
יש לכם שאלה?

אתם מוזמנים לפנות להנגשה בכל עניין ובקשה.


רוצים לדעת עוד?

היכנסו לדף הכרטיסים באתר מידברן -
Comments


bottom of page