top of page

טופס הרשמה לכרטיסי הנגשה

טופס הרשמה לכרטיסי הנגשה


מחלקת הנגשה פועלת על מנת לאפשר לכם לחוות את מידברן בצורה הנעימה ביותר ופה בשביל לשים גבול למגבלות.


● ניתן להגיש בקשה עד 3 ימים לפני מועד פתיחת מכירת ההשתתפות.

● כדי לקבל הקצאת הנגשה עבור מכירת השתתפות א' - יש להגיש את הטופס עד ה- 14/08/2023 בחצות.


● כדי לקבל הקצאת הנגשה עבור מכירת השתתפות ב' - יש להגיש את הטופס עד ה- 14/09/2023 בחצות. (זה גם המועד האחרון להגשה השנה - הטופס ייסגר לאחר מכן)להרשמה - https://forms.monday.com/forms/7163fc162e280111a8d167c0f648800a?r=use1


יש לכם שאלה?

אתם מוזמנים לפנות להנגשה בכל עניין ובקשה.

fly@midburn.org


רוצים לדעת עוד?

היכנסו לדף הכרטיסים באתר מידברן -


https://www.midburn.org/ticket2023bottom of page