https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page
תאריכים חשובים
Web Backround

מכירת מובילים וחו"לניקים 

26.7.23 - 30.7.23

מסלול
חץ שמאלה
חץ שמאלה

תאריכים חשובים

26.8.23 - 19.8.23

מכירת השתתפות א׳

17.9.23 - 23.9.23

מכירת השתתפות ב׳

חץ שמאלה
חץ שמאלה

מכירה פתוחה לכל מי שחפץ OMG! OMG! 17.10.23

6.11.23
פתיחת שערי העיר

חץ שמאלה

סוגי הכרטיסים

הנגשה

הנגשה

מחלקת הנגשה פועלת על מנת לאפשר לכם לחוות את מידברן בצורה הנעימה ביותר ופה בשביל לשים גבול למגבלות.
אתם מוזמנים לפנות להנגשה בכל עניין ובקשה.

fly@midburn.org

סה"כ הקצאות: 80
 

מחיר :1,175 ש"ח

אני לינק לטופס הרשמה וקריטריונים

 

באיזה מכירה אני?

מכירת השתתפות א' - 19.8.23

מכירת השתתפות ב' -17.9.23

טופס הנגשה מיועד למי

שזקוק להנגשה בעיר,
אנא מכם לא למלא את

הטופס בנושא אחר.

חו"לניקים
hulnikim.png

כרטיסים עבור משתתפים בעלי אזרחות זרה ושגרים בחו"ל.


סה"כ הקצאות: 400
 

מחיר : 1,175 ש"ח

אני לינק לטופס הרשמה

סבב א - הרשמה עד תאריך 12.8.23

סבב ב - הרשמה עד תאריך 20.9.23

באיזה מכירה אני?

מכירת מובילים וחו"לניקים - 26.7.23

מכירת השתתפות א' - 19.8.23

מכירת השתתפות ב' - 17.9.23

סיוע כלכלי
meuteyHachnasa.png

כרטיסים המאפשרים

למי שזקוק להנחה להשתתף

מבחינה טכנית השנה לא תהיה מכירה נפרדת. 

הזכאים ירכשו כרטיס הקצאה רגיל ויקבלו קוד הנחה שיממש את הזכאות.

אין הקצאה נפרדת אלא הנחה על ההקצאה הקיימת.


סה"כ הקצאות: 350
 

מחיר: 588 ש״ח

אני לינק לטופס הרשמה וקריטריונים

סבב א - הרשמה עד תאריך 12.8.23

סבב ב' - הרשמה עד תאריך 10.9.23

 

באיזה מכירה אני?

מכירת השתתפות א' - 19.8.23

מכירת השתתפות ב' - 17.9.23

תמיכה
support.png

כרטיס קפיצה קוונטית לחברי הקהילה המעוניינים לתמוך בפרויקטים

המקדמים את חזונה והתרבות של מידברן לטובת מענקי אמנות נוספים
(כבר בשנת 2023 אך גם ב2024)

הכשרות מקצועיות בנושא מרחב מוגן ויוזמות בתחום הLNT והנגשה.

כמות הכרטיסים הינה מוגבלת ל-1 לאדם, והמאגר מוגבל לפי תוכנית הכרטוס.

אני לינק לרכישת כרטיס תמיכה

סה"כ הקצאות: 50

מחיר: 4,250 ש"ח

ילדים ונוער
yeladim.png

כניסת קטינים (מתחת לגיל 18) תתבצע בהצגת כרטיס מתאים. כל הגילאים!!

ילד/ה עד גיל שנתיים (כולל) - מחוייב/ת ברכישת כרטיס בעלות אפס במערכת.

* הבדיקה בשער מתבצעת מול תעודת זהות /ספח ההורים

לא תותר כניסת קטינים לעיר בזמן ההקמות

 

כניסת קטין שאינו בליווי שני הוריו :

כל משתתף קטין מתחת לגיל 18 חייב בליווי מבוגר,

במידה ושני ההורים אינם נוכחים בשער , יש להצטייד בטופס הסכמה הורית
אני לינק לטופס הסכמה הורית


כרטיסים אלו ניתן לרכוש עד גמר המלאי לאחר רכישת כרטיס משתתף מבוגר

עלות כרטיס ילד (גיל 3-13) - 215 ש"ח

עלות כרטיס נוער (גיל 14-18) - 588 ש"ח

גילאי 67+
67.png

משתתפים/ות בגיל 67 ומעלה

סהכ הקצאות: 30 

מחיר: 1,175 ש״ח

אני לינק לטופס הרשמה וקריטריונים

סבב א' - הרשמה עד תאריך 14.8.23

סבב ב' - כל ההקצאות מומשו

באיזה מכירה אני?

מכירת השתתפות א' - 19.8.23

מכירת השתתפות ב' - כל ההקצאות מומשו

כרטיסי שטח
הפקה.png

עבור משתתפי מפ"ץ לשבוע בשטח

הקמה/פירוק/ברסטו ומובילי מחלקות העיר.

סהכ הקצאות: 170

מחיר: 588 ש״ח

 

מפ"צ הקמה ופירוק

הוקרה עבור אנשים אשר ישתתפו בשטח תקופת הקמה מלאה + תקופת פירוק מלאה/רסטו.

סהכ הקצאות: 100 

מחיר: 295 ש״ח

מחלקות העיר
ליצור-לבנות (1).png

הקצאות עבור משתתפי מחלקות העיר

סהכ הקצאות: 2010

מחיר: 1,175 ש״ח

באיזה מכירה אני?

מכירת השתתפות א' - 19.8.23

מכירת השתתפות ב' - 17.9.23

כרטיסי תוכן
לאהוב.png

הקצאות אשר ימכרו במכירת השתתפות א' והשתתפות ב' עבור משתתפים שנתיים, צוותי אומנות, מחנות נושא.

 

הקצאות יועברו מהמוביל, שימו לב למייל (במיוחד לספאם)

סהכ הקצאות: 5030

מחיר: 1,175 ש״ח

באיזה מכירה אני?

מכירת השתתפות א' - 19.8.23

מכירת השתתפות ב' - 17.9.23

סוגי כרטיס
כרטיסי חניה

כרטיסי חנית רכב וקראון

מחיר רכב פרטי: 60 ש"ח

מחיר קראון : 420 ש"ח

כרטיסים אלו ניתן לרכוש עד גמר המלאי לאחר רכישת כרטיס משתתף מבוגר

מכירה וביטול

מכירה, ביטול והעברה

● תקנון ותנאי השתתפות באירועי עמותת מידברן 2023

● בכניסה ניתן להציג רק תעודה רשמית מוכרת מסוגים: ת"ז, דרכון, רשיון (לא תעודות סטודנט)

 

● כל משתתף זכאי לרכוש כרטיס השתתפות אחד בלבד.​

● ביטול כרטיס (אני לינק מדיניות רכישה וביטול עסקה) יתבצע על פי החוק להגנת הצרכן.

  בפנייה למייל הנ"ל tickets@midburn.org

●  לא ניתן לרכוש עם כרטיס מסוג דיינרס

8865A53C-8D25-4C44-BA44-9AAF75A49A0D.png
bottom of page